Nieuws van HOW schiedam

Blijf op de hoogte

Visitatie

Wat is visitatie? Elke woningcorporatie is sinds 2015 verplicht 1 keer per 4 jaar mee te doen aan de visitatie. (intern en externe

Read More »

Erkend leerbedrijf

Vandaag is het bestuur in gesprek geweest met samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar

Read More »

Woonplus

De HOW heeft de afgelopen tijd actief de correspondentie tussen Woonplus en Het Collectief gevolgd. De HOW staat achter de huurders en de

Read More »

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van How Schiedam mag uit minimaal 3 en maximaal 7 bestuursleden bestaan. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk wijken worden

Read More »

Spreekuur

Beste huurder, U bent op de woensdagen weer van harte welkom op het spreekuur van How Schiedam. Om te voorkomen dat er teveel

Read More »

Algemene werkgroep HOW

De HOW is begonnen met de eerste werkgroep; Algemene huurderszaken. Op dit moment bestaat de werkgroep uit 10 huurders van Woonplus. De werkgroep is begonnen

Read More »

Prestatieafspraken 2022

Woningwet: Sinds de herziening van de Woningwet in 2015 is de huurdersvertegenwoordiging officieel deelnemer aan de prestatieafspraken. Elk jaar zit HOW Schiedam met de gemeente

Read More »