Werkgroepen

Samen weet je meer
Wij geloven in de kracht van de huurders

Onze werkgroepen spelen een belangrijke rol bij de ambities die het bestuur heeft als belangenbehartiger. Als huurder van Woonplus heeft u de mogelijkheid om uw stem te laten horen!

U werkt samen met andere medehuurders aan een betere volkshuisvesting in Schiedam. Huurders die zich actief inzetten, kunnen rekenen op ondersteuning waar nodig is, een hecht en gedreven team, goede communicatie en blijk van waardering.

Volgens de laatste cijfers is Schiedam Nieuwland een wijk met 14.605 inwoners. De inwoners zijn verspreid over een groot aantal huishoudens: 6.800.

In Wijk 06 Nieuwland wonen relatief veel kinderen tot 15 jaar oud (19%), jongeren van 15 tot 25 jaar (13%) en 25 tot 45-jarigen (29%) en juist weinig middelbare inwoners van 45 tot 65 jaar (24%) en 65-plussers (16%).

Nieuwland heeft een relatief groot deel van de bevolking een migratieachtergrond: bij 10% is dat westers en bij 58% gaat het om een niet-westerse achtergrond. Bij 32% van de bevolking is geen migratieachtergrond aanwezig.

Volgens de laatste cijfers is Groenoord-midden een wijk met ruim 5.080 inwoners. De inwoners zijn verspreid over een groot aantal huishoudens: 2.565.

In Wijk 07 Groenoord wonen relatief veel 25 tot 45-jarigen (25%) en 65-plussers (26%) en juist weinig middelbare inwoners van 45 tot 65 jaar (22%). Verder zijn er bewoners van de leeftijdsgroepen kinderen tot 15 jaar oud (16%) en jongeren van 15 tot 25 jaar (11%).

Groenoord-Midden heeft een relatief groot deel van de bevolking een migratieachtergrond: bij 10% is dat westers en bij 35% gaat het om een niet-westerse achtergrond. Bij 55% van de bevolking is geen migratieachtergrond aanwezig.

Alle buurten in Groenoord

Groenoord- Midden

Groenoord – Noord

Groenoord- Zuid

Kethel- dorp

Parkenbuurt/ Blijdorp

Tuindorp

Vogelbuurt

Volgens de laatste cijfers is Woudhoek een wijk met ruim 15.685 inwoners. De inwoners zijn verspreid over een groot aantal huishoudens: 6.480.

In Wijk 09 Woudhoek/Spaland /Sveaparken wonen er in 42% van de huishoudens kinderen; dat zijn er bovengemiddeld veel. 32% van de huishoudens woont zonder kinderen, terwijl het aandeel eenpersoonshuishoudens in deze wijk 09 26% is.. 

In Woudhoek wonen veel jongeren van 15 tot 25 jaar (13%) en middelbare inwoners van 45 tot 65 jaar (33%). Verder zijn de leeftijdsgroepen als volgt verdeeld: kinderen tot 15 jaar oud (15%), 25 tot 45-jarigen (21%) en 65-plussers (18%).

Er wonen bovengemiddeld veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in Woudhoek: 12%. Verder heeft 8% een westerse migratieachtergrond en heeft 80% geen migratieachtergrond.

Buurten in Woudhoek

Ambachtenbuurt

Botenbuurt

De Akkers en De Velden

√ De Gaarden/ Sveafors

De Vlinderhoven / Sveaholm

Kastelenbuurt

Noordkethelpolder

Sveaborg en -Dal Toneelspelerbuurt

Volgens de laatste cijfers is Centrum een kleinere wijk met 2.060. inwoners. De inwoners zijn verspreid over 1.140 huishoudens.

Er zijn veel eenpersoonshuishoudens gevestigd in Wijk 00 Centrum: ongeveer 53%. In 25% van de huishoudens wonen er kinderen, terwijl 22% van de meerpersoons huishoudens geen inwonende kinderen heeft. Gezien de bevolkingsdichtheid van 10.495 mensen per vierkante kilometer is Wijk 00 Centrum relatief drukbevolkt.

In het Centrum wonen relatief veel 25 tot 45-jarigen (35%) en juist weinig 65-plussers (11%). Verder zijn er bewoners van de leeftijdsgroepen kinderen tot 15 jaar oud (13%), jongeren van 15 tot 25 jaar (12%) en middelbare inwoners van 45 tot 65 jaar (30%). In Wijk 00 Centrum heeft een relatief groot deel van de bevolking een migratieachtergrond: bij 18% is dat westers en bij 28% gaat het om een niet-westerse achtergrond. Bij 54% van de bevolking is geen migratieachtergrond aanwezig.

Nieuwland

Nieuwland in ontwikkeling

Groenoord

Groenoord in ontwikkeling

Woudhoek

Woudhoek in ontwikkeling

Centrum

Het Centrum in ontwikkeling

Algemene huurderszaken

Voor huurders door huurders