Het bestuur

Betrokken en gedreven vrijwilligers

De vernieuwde Overlegwet geeft Huurdersorganisaties meer bevoegdheden en daarmee ook meer verantwoordelijkheden.

Het nieuwe bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers.  

Stuk voor stuk staan deze vrijwilligers voor rechtvaardigheid en komen zij met de beste intenties op voor hun medehuurders.

Zij vinden het belangrijk dat vooral medehuurders die niet de privileges, middelen of kennis hebben om voor hunzelf op te kunnen komen weten wat  hun rechten zijn.

Door de toenemende complexiteit van het huurderswerk is het van essentieel belang om te werken aan professionaliteit, kwaliteit en voldoende continuïteit.

Met het ontstaan van een volledig nieuw bestuur heeft HOW Schiedam nu een stevige basis met een sterk bestuur die ondersteund wordt door: werkgroepen, adviseurs, ondersteuners en vrijwilligers. 

———-

Let op: de bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid. Het is de bestuursleden niet toegestaan om namens HOW te handelen zonder overleg met het bestuur.

Wij zijn vrijwilligers, wat is jouw superkracht?

Said Ali

voorzitter

Mijn naam is Said en ik woon met mijn gezin in Schiedam Groenoord.

Ik wil samen met het bestuur ervoor zorgen dat onze huurdersorganisatie onafhankelijk en zelfbewust is. Alleen op deze manier kunnen wij opkomen voor de belangen van onze medehuurders!

Wist jij dat de eerste woningcorporaties rond 1850 zijn ontstaan door welgestelde burgers? Toen vonden ze het al belangrijk om verder dan alleen de stenen te kijken. Zij vonden de leefbaarheid en woongenot namelijk net zo belangrijk. 

Aisha Martinez

Secretaris

Mijn naam is Aisha en ik woon in Schiedam Nieuwland. Met mijn deelname aan het bestuur hoop ik deze enthousiaste groep vrijwilligers te kunnen versterken met mijn gedrevenheid en doorzettingsvermogen. Want samen sta je tenslotte sterker!

 

 

Wist jij dat de woningcorporatie verantwoordelijk is voor bepaalde gebreken? Heeft u last van een lekkage, vochtige ruimte of ernstige overlast van een andere huurder? Dan krijgt u als huurder niet het woongenot dat u mag verwachten. Er is dan een gebrek. Doet de corporatie niets aan het gebrek? Dan krijgt u misschien huurverlaging via de huurcommissie.

Wist jij dat bewonersintiatieven vooral werken als ze kleinschalig starten en écht vanuit de mensen zelf komen. Daarnaast wordt een initiatief in je buurt sneller een succes als medebewoners zich onderdeel ervan voelen en het belangrijk vinden om eraan mee te werken. Doe jij ook mee?

Zekija Besic

Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Zekija en ik woon al ruim 11 jaar in Schiedam Nieuwland. Met mijn deelname aan het bestuur hoop ik samen met mijn teamgenoten echt het verschil voor onze medehuurders te kunnen maken. 

Wist jij dat elke huurder recht heeft op woongenot? In het huurrecht heeft de verhuurder verschillende verplichtingen, zoals zorgen dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Onder woongenot versta ik ongestoord kunnen wonen, in een woning die in goede staat blijft verkeren. Wat versta jij onder woongenot?

Razia Chandra

Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Razia en ik woon in Schiedam Nieuwland.

Met mijn deelname aan het bestuur wil ik samen met mijn teamgenoten opkomen voor de belangen van Woonplus huurders, waarbij betaalbare en fatsoenlijke woningen in leefbare wijken centraal staan.

Wist jij dat het begrip leefbaarheid in de laatste jaren niet meer weg te denken is uit het politieke en publieke debat over de kwaliteit van wijken en buurten? Wat betekent leefbaar voor jou?

Gül Vurun

Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Gül en ik woon in het Centrum van Schiedam.

Met mijn deelname aan het bestuur wil ik doen waar mijn passie ligt, namelijk mensen helpen! Samen met mijn teamgenoten wil ik ervoor zorgen dat Woonplus huurders gehoord  worden en daar waar nodig is, dienstverlening op maat kunnen verwachten.

Wist jij dat de Governancecode woningcorporaties 2020 richting geeft aan de wijze waarop het bestuur en raad van commissarissen (RvC) functioneren en waarbij de principes en bepalingen van de code doorwerken in de gehele corporatie?