Sociaal Statuut: de basisafspraken
Het Sociaal Statuut Uitverhuizen 2024-2028 is tot stand gekomen in samenspraak met de Huurdersbelangen Organisatie Woonplus (HOW) en Woonplus. In dit statuut staan de basisafspraken die gelden voor alle huurders die verplicht moeten verhuizen wegens sloop of vernieuwbouw. Daarmee waarborgt Woonplus dat alle huurders gelijk worden behandeld. De afspraken in dit statuut vormen de basis voor elk Sociaal Plan.

Sociaal Plan: altijd op maat
Per project stelt Woonplus een eigen Sociaal Plan op. Dit is een stuk prettiger leesbaar dan het meer juridische Sociaal Statuut. Dit Sociaal Plan stellen zij
samen met een bewonersgroep op. Daardoor kunnen de wensen van buurtbewoners zo goed mogelijk in het plan verwerkt worden. Ook kijkt Woonplus naar de verhuismogelijkheden die er op dat moment zijn. Is er bijvoorbeeld al een eerste (ver)nieuwbouwfase gereed in de buurt? Dan kunnen zij de mensen die graag in hun eigen buurt blijven, daarvoor voorrang geven.

Voor Groenoord-Zuid is op 1 februari het eerste Sociaal Plan ‘nieuwe stijl’ verschenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *