Algemene ledenvergadering 6 november 2021

Beste huurders, Alhoewel dit op korte termijn is, heeft het nieuwe bestuur ervoor gekozen om toch een algemene ledenvergadering te organiseren.  Wij hebben hiervoor gekozen omdat de HOW in de afgelopen jaren nog niet in de gelegenheid is geweest om dit te organiseren. Wat is een algemene ledenvergadering? De HOW is verplicht één keer per […]

Visitatie

Wat is visitatie? Elke woningcorporatie is sinds 2015 verplicht 1 keer per 4 jaar mee te doen aan de visitatie. (intern en externe toezicht)                    Er zijn vijf bureaus in Nederland die dit mogen doen onder toezicht van de minister van binnenlandse zaken. Het betekent dat je […]

Erkend leerbedrijf

Vandaag is het bestuur in gesprek geweest met samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Zij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen. Erkend leerbedrijf  is een titel […]

Raad van Commissarissen (RvC)

De HOW is op 01-09-2021 in gesprek geweest met de Raad van Commissarissen (RvC). Het bestuur heeft dit gesprek als zeer positief ervaren en gaat voor een goede, maar vooral leerzame samenwerking waarbij wij op een formele en informele manier informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Het bestuur en de RvC zitten minimaal 2 keer per […]

Thema: Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?

Het bestuur verdiept zich elke maand in een thema: In september gaan wij aan de slag met de rechten en plichten van huurders. Wat gaan wij precies doen? Het bestuur krijgt een mini cursus over rechten en plichten Wij informeren huurders via onze website, socialmedia en middels een informatieve blog Het bestuur organiseert een bijeenkomst […]

Woonplus

De HOW heeft de afgelopen tijd actief de correspondentie tussen Woonplus en Het Collectief gevolgd. De HOW staat achter de huurders en de zorgen die zij hebben. De HOW is er om te bemiddelen tussen huurders en Woonplus en in gevallen van conflict als een heelmeester te acteren. Wij zijn echter geschrokken van de toon […]

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van How Schiedam mag uit minimaal 3 en maximaal 7 bestuursleden bestaan. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk wijken worden vertegenwoordigt. Wij zijn dan ook enorm blij dat Aisha (Nieuwland), Edward (Woudhoek), Gúl (centrum) en Allison (Woudhoek) deelnemen aan het bestuur. Welkom in bestuur!  

Prestatieafspraken 2022

Woningwet: Sinds de herziening van de Woningwet in 2015 is de huurdersvertegenwoordiging officieel deelnemer aan de prestatieafspraken. Elk jaar zit HOW Schiedam met de gemeente Schiedam en Woonplus om de tafel om prestatieafspraken te maken. De HOW heeft haar prioriteitspunten voor 2022 kenbaar gemaakt. Bekijk hier onze prioriteitspunten Jaarlijkse prestatieafspraken: De route en het proces naar de prestatieafspraken […]