Nieuws

Blijf op de hoogte

Prestatieafspraken 2022

Woningwet: Sinds de herziening van de Woningwet in 2015 is de huurdersvertegenwoordiging officieel deelnemer aan de prestatieafspraken. Elk jaar zit HOW Schiedam met de gemeente

Read More »