Het nieuwe bestuur van de HOW heeft op 7 oktober 2021 kennis gemaakt met de directeur-bestuurder van Woonplus.

Het was een positief gesprek waarbij zowel de doelstellingen van Woonplus als van de HOW aan bod zijn gekomen. Woonplus heeft nog een hoop werk te verzetten om het vertrouwen van huurders terug te winnen. Ook de HOW gaat de komende tijd werken aan haar imago, de band met huurders en haar samenwerkingspartners.

De HOW en Woonplus zullen de komende tijd afspraken maken over de samenwerking en werken aan een routeplanning. Dit geef zicht in de onderwerpen en-of thema’s waar de HOW in 2022 mee aan de slag wil gaan.

De bestuursleden geven weloverwogen gevraagd en ongevraagd advies aan Woonplus, waarbij de belangen van de huurders ten alle tijden centraal staan. De HOW is dan ook van mening dat veranderingen niet binnen een dag door te voeren zijn, maar wij doen ons uiterste best om een gelijkwaardige, zelfbewuste en onafhankelijke belangenbehartiger te zijn.

Huurders die graag willen meepraten/ meedenken zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij de HOW.

Dit kan door deelname aan het bestuur als bestuurslid of door deelname aan een werkgroep.

 

Wij gaan uit van een vruchtbare samenwerking, waarbij de HOW mooie resultaten kan boeken voor de huurders.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *