Het bestuur heeft ervoor gekozen om de prestatieafspraken 2022 te tekenen. Tegelijkertijd hebben wij expliciet kenbaar gemaakt dat we het niet eens zijn met een afname van sociale huurwoningen waarbij huurders zijn toegewezen op huurtoeslag.

Dit hebben wij gedaan door een bijlage in de prestatieafspraken toe te voegen, waarin het standpunt van de HOW kenbaar is gemaakt. Bijlage prestatieafspraken 2022

De route en het proces naar de prestatieafspraken vraagt om meerdere gesprekken met de gemeente en Woonplus. Alhoewel dit veel tijd vergt van de bestuursleden, kiest de HOW ervoor om de prestatieafspraken jaarlijks met elkaar te maken.

De HOW is van mening dat het nu nog niet de juiste tijd is om de prestatieafspraken voor een periode van 2 jaar vast te leggen. Er is nog veel werk aan de winkel, om tot goede prestatieafspraken te komen waarin de belangen van de huurders optimaal worden behartigd.

Stem van de huurders: Het maken van prestatieafspraken doet HOW namens de huurders van Woonplus. Wij vinden het daarom belangrijk om de stem van huurders hierin mee te nemen, het gaat tenslotte om belangrijke beslissingen.

Omdat er bijna een volledig nieuw bestuur is ontstaan, is de HOW niet volledig betrokken geweest bij de prestatieafspraken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *