Wat is visitatie?

Elke woningcorporatie is sinds 2015 verplicht 1 keer per 4 jaar mee te doen aan de visitatie. (intern en externe toezicht)                    Er zijn vijf bureaus in Nederland die dit mogen doen onder toezicht van de minister van binnenlandse zaken.

Het betekent dat je terugkijkt wat er de afgelopen 4 jaar bij corporaties gebeurd is. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal thema’s waaronder:

  • Investeringen in niewbouw
  • betaalbaarheid
  • Verduurzaming
  • Leefbaarheid
  • Kwetsbare wijken
  • manier waarop er wordt omgegaan met de gemeente en huurdersorganisatie
  • De wijze waarop een corporatie omgaat met hun vermogen
  • Governancecode

De HOW heeft op dinsdag 14 september deelgenomen aan de visitatie.  Wij zijn dit gesprek heel transparant en eerlijk in gegaan. Wij hebben enerzijds onze meningen als huurders gedeeld en anderzijds onze meningen als betrokkene vanuit de HOW. Wat wij als de HOW en als huurders van Woonplus vooral hebben aangegeven, is dat wij korte communicatielijnen, een goede samenwerking en transparantie van essentieel belang vinden. De HOW denkt een versterkende rol te kunnen vervullen als het gaat om de communicatie met huurders.

Woonplus heeft als sociale verhuurder een grote verantwoordelijkheid en hoort een groot deel van de huurders tevreden te houden door onder andere betaalbare, fatsoenlijke woningen te verzorgen, maar ook door een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden. Alhoewel dit een grote opgave is, zijn wij ervan overtuigd dat het met de juiste medewerkers en samenwerkingspartners op de juiste plek te bewerkstelligen is.

Wij zijn van mening dat Woonplus meer contact en onderzoek moet doen naar haar doelgroep om ervoor te zorgen dat de Gap tussen huurders en Woonplus niet groter wordt. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen is een kernwaarde die de meeste organisaties wel kunnen en mogen hanteren. Ook de HOW is volop in ontwikkeling dus wij kunnen ons zeker voorstellen dat veranderingen niet binnen 1 dag door te voeren zijn. Het is daarbij wel belangrijk dat de doelgroep, hoe klein ook…veranderingen zien, merken en voelen!

De HOW wil graag werken aan haar rol als belangenbehartiger, officiële gesprekspartner en als vrijwilligersorganisatie. Ook wij zijn volop bezig met veranderingen, netwerken, scholing en daarnaast proberen wij een goede reputatie op te bouwen. Dit omdat wij ons willen ontwikkelingen als onafhankelijke, zelfbewuste huurdersorganisatie.

Wij zijn vrijwiligers wat is jouw superkracht?

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *