De HOW is op 01-09-2021 in gesprek geweest met de Raad van Commissarissen (RvC).

Het bestuur heeft dit gesprek als zeer positief ervaren en gaat voor een goede, maar vooral leerzame samenwerking waarbij wij op een formele en informele manier informatie met elkaar kunnen uitwisselen.

Het bestuur en de RvC zitten minimaal 2 keer per jaar met elkaar om de tafel, om onder andere de ontwikkelingen met elkaar te bespreken. De RvC bestaat op dit moment uit 5 leden, waarvan 2 leden zijn aangewezen als huurders commissarissen.

 

De rollen van de RvC:

De leden vervullen rollen binnen de verantwoordelijkheden die door wettelijke kaders en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Betekenis Governancecode: In deze code zijn waarden en normen vastgelegd waaraan medewerkers van woningcorporaties zich houden in hun belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huidige en toekomstige huurders in Nederland.

In juni 2022 vervalt de zittingstermijn van de 2 huidige huurderscommissarissen, de HOW gaat aan de slag met de route: voordracht RvC leden.

Huurdersorganisaties zoals de HOW hebben vooral invloed aan de voorkant: bij de bindende voordracht van de huurderscommissaris. Dit betekent dat het bestuur meedenkt over de profielschets, betrokken is bij de selectie en wij dragen kandidaten aan die oog hebben voor de belangen van huurders.

Huurderscommissarissen kiezen bewust voor hun functie, zij vinden het belangrijk om niet alleen naar de cijfers te kijken, maar ook naar de mensen om wie het gaat. Een goede relatie met de huurders is belangrijk!

 

Vind jij dit als huurder een interessant onderwerp? Kijk hier voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *