Woningwet: Sinds de herziening van de Woningwet in 2015 is de huurdersvertegenwoordiging officieel deelnemer aan de prestatieafspraken. Elk jaar zit HOW Schiedam met de gemeente Schiedam en Woonplus om de tafel om prestatieafspraken te maken. De HOW heeft haar prioriteitspunten voor 2022 kenbaar gemaakt.

Bekijk hier onze prioriteitspunten

Jaarlijkse prestatieafspraken: De route en het proces naar de prestatieafspraken vraagt om meerdere gesprekken met de gemeente en Woonplus. Alhoewel dit veel tijd vergt van de bestuursleden, kiest de HOW ervoor om de prestatieafspraken jaarlijks met elkaar te maken.

De HOW is van mening dat het nu nog niet de juiste tijd is om de prestatieafspraken voor een periode van 2 jaar vast te leggen. Er is nog veel werk aan de winkel, om tot goede prestatieafspraken te komen waarin de belangen van de huurders optimaal worden behartigd.

Stem van de huurders: Het maken van prestatieafspraken doet de HOW namens de huurders van Woonplus. Wij vinden het daarom belangrijk om de stem van huurders hierin mee te nemen, het gaat tenslotte om belangrijke beslissingen.

De HOW heeft haar eerste werkgroep opgericht en gaat met deze huurders aan de slag, om de prioriteitspunten voor 2022 verder uit te werken. Het gaat tenslotte om zaken die de huurders van Woonplus direct raken. De prestatieafspraken kunnen vervolgens door het hele jaar heen gecontroleerd worden. Op deze manier kunnen we monitoren of alle afspraken ook goed worden uitgevoerd.

Woonplus en de gemeente zijn professionals die fulltime bezig zijn met huisvestingsvraagstukken. De bestuursleden van de HOW zijn vrijwilligers, die dit doen in hun vrije tijd. Alle hulp van huurders van Woonplus, is van harte welkom. Samen staan we sterker, kunnen en weten we veel meer!

Hierbij worden alle huurders van Woonplus uitgenodigd om samen met de HOW mee te denken over belangrijke zaken, die huurders direct aangaan.