Welkom

HuurdersBelangen Organisatie Woonplus (HOW) komt op voor de belangen van Woonplus huurders. Wij vinden het belangrijk dat alle Schiedammers fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen in leefbare wijken!

HOW Schiedam is een onafhankelijke organisatie en het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. De bestuursleden zijn allemaal huurders van Woonplus en zetten zich vrijwillig in voor medehuurders. 

De HOW wilt zoveel mogelijk Woonplus huurders vertegenwoordigen, ongeacht leeftijd of achtergrond. Bij de samenstelling van het bestuur staat diversiteit altijd centraal.

Betaalbare woningen

Fatsoenlijke woningen

Leefbare wijken

Dienstverlening op maat

Inclusieve stad

Wij zijn van mening dat huurders de echte ervaringsdeskundige zijn. Huurders kunnen het beste aankaarten waar zij tegen aanlopen, wat er beter geregeld moet worden en wat de wensen zijn. Wij vinden het belangrijk om als onafhankelijke non-profit organisatie op te komen voor onze medehuurders.

Een inclusieve stad betekent voor ons:

Een stad waar Schiedammers betaalbaar en fatsoenlijk kunnen wonen

Een stad met leefbare wijken

Een stad met toekomstperspectief

Een stad waar elke huurder er toe doet

Een stad met een passende woning voor elke huurder

Een stad waar onze huurders gelijke kransen krijgen

Een stad waarin huurders worden geholpen indien nodig met maatwerk

Officiële gesprekspartner

How Schiedam is de officiële gesprekspartner van Woonplus Schiedam. Dit betekent dat wij als organisatie een aantal rechten hebben om invloed uit te oefenen op het beleid van Woonplus.

Het bestuur heeft veel contact met het management van Woonplus. Hiermee hopen wij onder andere, Woonplus te kunnen versterken daar waar er gekeken moet worden vanuit het oogpunt van een huurder.

Wij komen op voor collectieve belangen, dit betekent dat er meerdere huurders moeten zijn die dezelfde klacht of wens hebben. Onze werkgroepen kunnen dan hiermee aan de slag en advies uitbrengen aan het management van Woonplus.

Uit ervaring blijkt dat één individuele klacht, op een gegeven moment collectief wordt. Het is dus zeker de moeite waard om uw klacht ook te melden bij de HOW.

Word gratis en vrijblijvend lid van de HOW om onze nieuwsbrieven en nog veel meer te ontvangen.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Voor huurders door huurders

Doe mee met HOW Schiedam

Word gratis lid

Alleen samen zijn we in staat om problemen aan te kaarten, op te lossen en nieuwe wegen in te slaan.

Hoe meer ideeën, ervaringen en meningen hoe beter, samen sta je tenslotte sterker!

Bent u huurder van Woonplus, dan roepen wij ook u op om gratis en vrijblijvend lid te worden van HOW Schiedam.

Wat levert een gratis lidmaatschap u op?

  • U ontvangt uitnodigingen voor activiteiten en bijeenkomsten.
  • U wordt op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.
  • Uw belangen als huurder van Woonplus worden vertegenwoordigd.
  • U beslist mee over de toekomst van HOW Schiedam.
  • U kunt een waardevolle bijdrage leveren aan betaalbare en fatsoenlijke woningen in leefbare wijken.

Visitatie

Wat is visitatie? Elke woningcorporatie is sinds 2015 verplicht 1 keer per 4 jaar mee te doen aan de visitatie. (intern en externe

Read More »

Erkend leerbedrijf

Vandaag is het bestuur in gesprek geweest met samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar

Read More »

Woonplus

De HOW heeft de afgelopen tijd actief de correspondentie tussen Woonplus en Het Collectief gevolgd. De HOW staat achter de huurders en de

Read More »

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van How Schiedam mag uit minimaal 3 en maximaal 7 bestuursleden bestaan. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk wijken worden

Read More »

Bekijk meer nieuws