Wat doet de HOW?

De HOW is een huurdersbelangen organisatie die de huurders van Woonplus vertegenwoordigen. Zij komen op voor de collectieve belangen van huurders van Woonplus Schiedam. De woningwet bepaalt dat iedere woningbouwcorporatie een huurdersvertegenwoordiging moet hebben.

De HOW wordt door Woonplus betrokken bij beleid bv. huurbeleid, duurzaamheidsbeleid, toewijzingsbeleid, enz. De HOW overlegt op reguliere basis met het management van Woonplus Schiedam. De HOW kan zelf ook voorstellen indienen bij Woonplus Schiedam.

De HOW is een stichting en de 7 bestuursleden zijn vrijwilligers

Hoe toevallig ook bij elkaar gekomen, de leden spreken van een goede klik. Het is een betrokken ploeg mensen, die zichzelf omschrijft als een sterk team met een goede onderlinge sfeer. Enkelen hebben al wat ervaring op het gebied van volkshuisvesting, maar voor de meesten is het onbekend terrein. Een kritische insteek is hun collectieve noemer. Zij gaan op korte termijn kennis vergaren om een sterke gesprekspartner van Woonplus te worden.

HOW behartigt de collectieve belangen van de huurders van Woonplus, dus zaken die op complexniveau of voor alle huurders (en alle schakeringen daartussenin) spelen. HOW is er dus niet voor individuele problemen van een enkele huurder.

HOW SCHIEDAM

HUURDERSBELANGENORGANISATIE WOONPLUS

HOW – Huurdersbelangen Organisatie Woonplus