Leefbaarheid Schiedam

Beste medehuurders, Bestuursleden Gül, Aisha en Razia gaan in gesprek met Woonplus over de leefbaarheid in Schiedam. Heeft u een idee, of een mogelijke oplossing om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren? Dan gaan we graag met u in gesprek! Denk hierbij bijvoorbeeld aan ideeën om de wijken schoner of veiliger te krijgen. Zie […]

Stedelijk Sociaal plan

Het Sociaal Plan bevat een reeks afspraken, die gaan over uw rechten en plichten als huurder. Het Sociaal Plan is voor u belangrijk omdat het uw positie als bewoner, geconfronteerd met sloop en/of renovatie in onbewoonde staat van uw woning, volledig beschrijft. Bestuursleden Zekija, Aisha en Razia gaan in gesprek met Woonplus over het plan. Het is de […]

Redenen om bezwaar te maken (huurverhoging 2022)

https://www.woonbond.nl/huren-en-recht/huurverhoging-2022/redenen-bezwaar-te-maken Als je huurverhoging niet klopt, maak dan bezwaar. De in dit artikel genoemde redenen leiden bij bezwaar tot succes. De huurverhoging (of een deel ervan) moet dan worden teruggedraaid. Gereguleerd contract Huur je een sociale (niet-geliberaliseerde) huurwoning? Als een van onderstaande redenen speelt kun je met succes bezwaar maken: Huur is verlaagd wegens ernstige […]

All-in huur? Weiger de huurverhoging!

Betaal je een all-in huurprijs? Dat wil zeggen, betaal je één bedrag voor huur, energie en eventueel andere servicekosten? Dan mag je verhuurder de huur niet verhogen. Doet de verhuurder dat wel? Dan kan je de huurverhoging met succes weigeren. Omdat het voor huurders niet mogelijk is om bij een all-in huur te controleren wat […]

Huurverhoging 2022

Er zijn veel geldige redenen om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Met de huurverhogingscheck(externe link) kunnen huurders zien of ze succesvol bezwaar kunnen maken. Als dat zo is, levert de website  een bezwaarschrift op maat. Hoogte huurverhoging Een huurverhogingsvoorstel moet twee maanden voor de ingangsdatum worden verstuurd. Huurders hebben dan nog tot 1 juli […]

Vakantieperiode december 2021

Beste huurder van Woonplus, In verband met de vakantie is het bestuur afwezig van 30 december 2021 t/m 4 januari 2022. Wij zullen uw e-mail / telefoon vanaf 4 januari weer beantwoorden. Een fijne jaar wisseling toegewenst.    

Jaarafsluiting 2021

Beste huurder van Woonplus, De Coronacrisis heeft wereldwijd een grote impact op de samenleving. Als bestuur van de HOW willen wij ons medeleven betuigen aan de gene die dierbaren hebben verloren, die ziek zijn, maar ook de mensen die indirect door de Coronacrisis zijn getroffen. Alleen samen zijn we in staat om problemen aan te kaarten, op […]

Prestatieafspraken 2022/2023

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de prestatieafspraken 2022 te tekenen. Tegelijkertijd hebben wij expliciet kenbaar gemaakt dat we het niet eens zijn met een afname van sociale huurwoningen waarbij huurders zijn toegewezen op huurtoeslag. Dit hebben wij gedaan door een bijlage in de prestatieafspraken toe te voegen, waarin het standpunt van de HOW kenbaar […]

Algemene ledenvergadering 2021

Beste huurders van Woonplus, Op zaterdag 6 november hadden wij een algemene ledenvergadering georganiseerd. Helaas waren er heel weinig huurders en hebben wij vooral kennis met elkaar gemaakt.Daarnaast hebben wij onze plannen en ambities voor 2022 besproken. De algemene ledenvergadering is belangrijk en geeft medehuurders de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de plannen […]

Stook en servicekosten

De HOW krijgt steeds meer meldingen binnen met betrekking tot de stook en servicekosten. Bent u huurder van Woonplus en bent u het niet eens met uw jaarafrekening? Dan horen wij graag van u.   Wat zijn stook en servicekosten? Onder servicekosten vallen onder andere de schoonmaak, verlichting van algemene ruimtes en portieken. Wat is […]